tiistai 16. huhtikuuta 2013

Sähköisesti toteutetun Saksan kokeen palautetta

Lyhyen saksan kuudennen kurssin koe toteutettiin sähköisesti ma 8.4. ja ti 9.4. Näin siksi, että muutamat opiskelijat olivat estyneitä tulemaan tiistain kokeeseen. He tekivät kokeen luokassa kannettavilla tietokoneilla. Koe oli ajastettu heidän käyttöönsä kahdeksi tunniksi ja aika riitti hyvin kokeen suorittamiseen. Mitään teknisiä ongelmia ei esiintynyt.
Tiistaiaamuna 9.4. loput opiskelijat tekivät kokeen ATK-luokan koneilla. Tähän ratakaisuun päädyin, kun eräs opiskelija oli toivonut käyttöönsä tietokonetta, jossa olisi erillinen hiiri. Yksitoista opiskelijaa oli helppo sijoittaa istumaan luokkatilaan niin, ettei heillä ollut näköyhteyttä toistensa näytöille. Muutoin toimittiin, kuten edellisenäkin päivänä. Aikaa oli n. kaksi tuntia ja se riitti hyvin kokeen suorittamiseen. Jos opiskelija oli valmis ennen muita, hänellä oli aikaa tehdä kurssiin liittyvää kirjoitustehtävää tai verkkotehtäviä tai kirjoittaa minulle palautetta sähköpostitse.
Näin jälkikäteen ajatellen olisi ehkä ollut hyvä, jos palauteosio olisi ollut Moodlessa käytettävissä heti kokeen jälkeen. Lyhyt, suullinen palautekierros käytiin, kun kaikki olivat valmiita ja palauteosio oli auki opiskelijoille samaan aikaan, kun he saattoivat käydä tarkastelemassa lopullisia koesuorituksiaan. Koe oli opiskelijoiden mielestä ollut ihan hyvä ja heidän oli helppo toimia Moodle-ympäristössä, vaikka se ei suurimmalle osalle ollutkaan entuudestaan tuttu. Hyvänä pidettiin myös uudistuksen myötä tullutta mahdollisuutta merkitä sellainen tehtävä, johon ei heti osannut vastata tai johon halusi vielä myöhemmin palata ennen vastausten tallentamista ja lähettämistä. Olin rytmittänyt kokeen tehtävät niin, että yhdellä sivulla oli aina yksi tehtävä ja erilaiset tehtävätyypit vuorottelivat. Ongelmiksi koettiin muutamat aika pitkät monivalintatehtävät, joissa saman lauseen sisällä oli useampia täydennyksiä. Näissä tehtävissä toivottiin väljempää sijoittelua eri sivuille. Eräs opiskelija totesi, ettei hän luota ATK-luokan Multipoint-laitteisiin, joita käytettin kokeeseen vastattaessa. Hänellä oli ollut koko ajan vähän epävarma olo,mutta omien sanojensa mukaan se ei kuitenkaan vaikuttanut varsinaiseen koesuoritukseen. Hyvin tärkeä näkökulma, joka pitää ottaa huomioon, kun esim. YO-kokeita toteutetaan sähköisesti. Laitteiden pitää toimia ja olla luotettavia, jotta opiskelija voi keskittyä koesuoritukseensa täydellisesti.
Opettajan näkökulmasta oli mukavaa käydä kommentoimassa opiskelijoiden suorituksia ja "korjaamassa" sellaisia osittain oikeita tuottamistehtävien vastauksia, joita kone ei korjaa. Kunkin opiskelijan kohdalta näin vasemman laidan ruutuyhteenvedosta, olivatko virheet kasaantuneet tietylle osa-alueelle, vai oliko kyse yksittäisistä virheistä siellä täällä, ilman yhteistä nimittäjää. Käydessään tarkastelemassa omaa suoritustaan opiskelija saa myös entistä paremmin palautetta, paitsi kokonaisuudesta niin myös onnistumisestaan eri osatehtävissä.

Ende gut, alles gut! Loppu hyvin, kaikki hyvin! Tämän kokemuksen innoittamana kohti seuraavan jakson saksan kurssin sähköisiä sana-, ja verbikokeita. Haluan kiittää ko.ryhmän opiskelijoita siitä, että he halusivat lähteä mukaan kokeiluun ja näin antoivat minulle mielekkään tilaisuuden kokeilla sähköisen kokeen laadintaa. Suurkiitos myös Marille! Ilman sinua ja tietotaitoasi tämä koe olisi jäänyt laatimatta.

Pieksämäessä, 15. huhtikuuta 2013 Virpi Makkonen

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti