tiistai 16. huhtikuuta 2013

Sähköisesti toteutetun Saksan kokeen palautetta

Lyhyen saksan kuudennen kurssin koe toteutettiin sähköisesti ma 8.4. ja ti 9.4. Näin siksi, että muutamat opiskelijat olivat estyneitä tulemaan tiistain kokeeseen. He tekivät kokeen luokassa kannettavilla tietokoneilla. Koe oli ajastettu heidän käyttöönsä kahdeksi tunniksi ja aika riitti hyvin kokeen suorittamiseen. Mitään teknisiä ongelmia ei esiintynyt.
Tiistaiaamuna 9.4. loput opiskelijat tekivät kokeen ATK-luokan koneilla. Tähän ratakaisuun päädyin, kun eräs opiskelija oli toivonut käyttöönsä tietokonetta, jossa olisi erillinen hiiri. Yksitoista opiskelijaa oli helppo sijoittaa istumaan luokkatilaan niin, ettei heillä ollut näköyhteyttä toistensa näytöille. Muutoin toimittiin, kuten edellisenäkin päivänä. Aikaa oli n. kaksi tuntia ja se riitti hyvin kokeen suorittamiseen. Jos opiskelija oli valmis ennen muita, hänellä oli aikaa tehdä kurssiin liittyvää kirjoitustehtävää tai verkkotehtäviä tai kirjoittaa minulle palautetta sähköpostitse.
Näin jälkikäteen ajatellen olisi ehkä ollut hyvä, jos palauteosio olisi ollut Moodlessa käytettävissä heti kokeen jälkeen. Lyhyt, suullinen palautekierros käytiin, kun kaikki olivat valmiita ja palauteosio oli auki opiskelijoille samaan aikaan, kun he saattoivat käydä tarkastelemassa lopullisia koesuorituksiaan. Koe oli opiskelijoiden mielestä ollut ihan hyvä ja heidän oli helppo toimia Moodle-ympäristössä, vaikka se ei suurimmalle osalle ollutkaan entuudestaan tuttu. Hyvänä pidettiin myös uudistuksen myötä tullutta mahdollisuutta merkitä sellainen tehtävä, johon ei heti osannut vastata tai johon halusi vielä myöhemmin palata ennen vastausten tallentamista ja lähettämistä. Olin rytmittänyt kokeen tehtävät niin, että yhdellä sivulla oli aina yksi tehtävä ja erilaiset tehtävätyypit vuorottelivat. Ongelmiksi koettiin muutamat aika pitkät monivalintatehtävät, joissa saman lauseen sisällä oli useampia täydennyksiä. Näissä tehtävissä toivottiin väljempää sijoittelua eri sivuille. Eräs opiskelija totesi, ettei hän luota ATK-luokan Multipoint-laitteisiin, joita käytettin kokeeseen vastattaessa. Hänellä oli ollut koko ajan vähän epävarma olo,mutta omien sanojensa mukaan se ei kuitenkaan vaikuttanut varsinaiseen koesuoritukseen. Hyvin tärkeä näkökulma, joka pitää ottaa huomioon, kun esim. YO-kokeita toteutetaan sähköisesti. Laitteiden pitää toimia ja olla luotettavia, jotta opiskelija voi keskittyä koesuoritukseensa täydellisesti.
Opettajan näkökulmasta oli mukavaa käydä kommentoimassa opiskelijoiden suorituksia ja "korjaamassa" sellaisia osittain oikeita tuottamistehtävien vastauksia, joita kone ei korjaa. Kunkin opiskelijan kohdalta näin vasemman laidan ruutuyhteenvedosta, olivatko virheet kasaantuneet tietylle osa-alueelle, vai oliko kyse yksittäisistä virheistä siellä täällä, ilman yhteistä nimittäjää. Käydessään tarkastelemassa omaa suoritustaan opiskelija saa myös entistä paremmin palautetta, paitsi kokonaisuudesta niin myös onnistumisestaan eri osatehtävissä.

Ende gut, alles gut! Loppu hyvin, kaikki hyvin! Tämän kokemuksen innoittamana kohti seuraavan jakson saksan kurssin sähköisiä sana-, ja verbikokeita. Haluan kiittää ko.ryhmän opiskelijoita siitä, että he halusivat lähteä mukaan kokeiluun ja näin antoivat minulle mielekkään tilaisuuden kokeilla sähköisen kokeen laadintaa. Suurkiitos myös Marille! Ilman sinua ja tietotaitoasi tämä koe olisi jäänyt laatimatta.

Pieksämäessä, 15. huhtikuuta 2013 Virpi Makkonen

maanantai 1. huhtikuuta 2013

Saksan koe sähköisesti

Ajatus lähteä laatimaan sähköistä kurssikoetta juuri saksan kieleen lähti tietysti siitä, että ko. kieli on niiden oppiaineiden joukossa, jossa YO-koetta aletaan toteuttaa sähköisesti keväästä 2016 alkaen. Kyseessä on lyhyen saksan kurssin 6 koe ja tämä koe soveltui hyvin "koekaniiniksi", koska opiskelijaryhmä on sopivan suuruinen, 12 opiskelijaa ja kyseisellä kurssilla opiskeltavat sanasto-, ja rakenneasiat ovat sellaisia, että niitä on helppo mitata tehtävätyypeillä, joita valitsemani Moodle-pohja tarjoaa. Kysyin opiskelijoiden mielipidettä, ennen kuin aloin laatia koetta ja olen tehnyt sitä kuluvan jakson aikana pieninä annoksina, oikeastaan samaan tahtiin kuin olemme edenneet kurssilla.

Miksi sitten juuri Moodle? Siitä yksinkertaisesta syystä, että kollegani on käyttänyt sitä Isoverstaan verkkokursseja laatiessaan ja ohjatessaan, joten hänellä oli tarvittava tietotaito käytössään. Lisäksi Moodlea käytetään ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa, joihin meidänkin oppilaistamme aika monet menevät jatkamaan opintojaan lukion jälkeen.

Kokeen laatiminen Moodle-pohjalle ei eroa juurikaan siitä, että kirjoittaisi koetehtäviä tekstinkäsittelyohjelmalla. Valitaan vain haluttu tehtävätyökalu, nimetään tehtävät mahdollisimman selkeästi jatkokäyttöä ajatellen ja annetaan mahdollisimman yksiselitteinen tehtävänanto. Kuten alussa mainitsin, tein koetta pieninä annoksina ja ensimmäisellä kerralla aikaa kului puolitoista tuntia ja tuloksena oli pari tehtävää. Seuraavalla kerralla käytin aikaa suunnilleen saman verran, mutta sain jo useamman tehtävän valmiiksi. Muistin tallentaa kaiken kirjoittamani, mutta jostain syystä en päässyt esikatselemaan tekemiäni tehtäviä. Onneksi kaikki tehtävät olivat tallella ja kollegani siirsi ne kokeen osaksi, jota pääsin sitten katselemaan opiskelijan näkymästä.

Koetta laatiessani itselleni on ollut tärkeää tehdä sellaisia tehtäviä mahdollisimman paljon, jotka kone korjaa. Haluan saada kokeesta maksimaalisen hyödyn. Koneellinen korjaus toimii hyvin monivalinta-, ja yhdistämistehtävissä, mutta esim. muunnostehtävissä kone tunnistaa vain täysin oikeat vastaukset, ei niitä joissa on jotain oikein, mutta joitain puutteita. Nämä kohdat opettajan on erikseen käytävä läpi. Näen sellaiset tehtävät, joissa opiskelijalla on virhe, näytön vasemmassa laidassa olevalta ruutukoosteelta ja sen avulla on helppo tarkastella vain ne tehtävät, joissa on vielä jotain tarkistettavaa. Kun opiskelija saa kokeen jälkeen mahdollisuuden tarkastella omaa koesuoritustaan, hän näkee myös opettajan palautteen siitä, missä virhe on ollut ja mitä pitää vielä kerrata. Kokeen laadintaan käyttämäni aika "maksaa" itsensä takaisin koetta korjatessani ja sitten, kun on aika laatia seuraava sähköinen koe, koska voin käyttää jo tallentamiani tehtäviä uusien kokeiden osioina.

On hyvä muistaa, että kyseinen kurssikoe on osa kurssia, jossa opiskelijat ovat laatineet suullisia esityksiä harrastuksistaa ja mielenkiinnon kohteistaan, kirjoittaneet prosessikirjoittamismenetelmällä tekstejä Müncheniin liittyen ja laatineet huoneentauluja kuvitteelliseen asumisyhteisöön. Mahdollisuuksia opiskelijan luovaan ja omakohtaiseen kielen käyttämiseen on siis ollut runsaasti tarjolla. Lisäksi kurssikokeen osana on kuullunymmärtämisen osio. Mielestäni kokonaisuus on varsin onnistunut.

Tärkein puuttuu vielä, eli kokeen toteutus käytännössä seuraavalla koeviikolla ja opiskelijoiden palaute. Jatkan siis tekstiäni vielä ensi viikolla. Toivottavasti ei tule sähkökatkoksia ja laitteet toimivat. Vähän jännittää...

Suurkiitos kollegalleni Marille! Ilman häntä tämä ei olisi ollut mahdollista.

Kirjoittamani ei ollut aprillipilaa, vaikka aprillipäivä onkin.

terv. Virpi Makkonen