tiistai 16. huhtikuuta 2013

Sähköisesti toteutetun Saksan kokeen palautetta

Lyhyen saksan kuudennen kurssin koe toteutettiin sähköisesti ma 8.4. ja ti 9.4. Näin siksi, että muutamat opiskelijat olivat estyneitä tulemaan tiistain kokeeseen. He tekivät kokeen luokassa kannettavilla tietokoneilla. Koe oli ajastettu heidän käyttöönsä kahdeksi tunniksi ja aika riitti hyvin kokeen suorittamiseen. Mitään teknisiä ongelmia ei esiintynyt.
Tiistaiaamuna 9.4. loput opiskelijat tekivät kokeen ATK-luokan koneilla. Tähän ratakaisuun päädyin, kun eräs opiskelija oli toivonut käyttöönsä tietokonetta, jossa olisi erillinen hiiri. Yksitoista opiskelijaa oli helppo sijoittaa istumaan luokkatilaan niin, ettei heillä ollut näköyhteyttä toistensa näytöille. Muutoin toimittiin, kuten edellisenäkin päivänä. Aikaa oli n. kaksi tuntia ja se riitti hyvin kokeen suorittamiseen. Jos opiskelija oli valmis ennen muita, hänellä oli aikaa tehdä kurssiin liittyvää kirjoitustehtävää tai verkkotehtäviä tai kirjoittaa minulle palautetta sähköpostitse.
Näin jälkikäteen ajatellen olisi ehkä ollut hyvä, jos palauteosio olisi ollut Moodlessa käytettävissä heti kokeen jälkeen. Lyhyt, suullinen palautekierros käytiin, kun kaikki olivat valmiita ja palauteosio oli auki opiskelijoille samaan aikaan, kun he saattoivat käydä tarkastelemassa lopullisia koesuorituksiaan. Koe oli opiskelijoiden mielestä ollut ihan hyvä ja heidän oli helppo toimia Moodle-ympäristössä, vaikka se ei suurimmalle osalle ollutkaan entuudestaan tuttu. Hyvänä pidettiin myös uudistuksen myötä tullutta mahdollisuutta merkitä sellainen tehtävä, johon ei heti osannut vastata tai johon halusi vielä myöhemmin palata ennen vastausten tallentamista ja lähettämistä. Olin rytmittänyt kokeen tehtävät niin, että yhdellä sivulla oli aina yksi tehtävä ja erilaiset tehtävätyypit vuorottelivat. Ongelmiksi koettiin muutamat aika pitkät monivalintatehtävät, joissa saman lauseen sisällä oli useampia täydennyksiä. Näissä tehtävissä toivottiin väljempää sijoittelua eri sivuille. Eräs opiskelija totesi, ettei hän luota ATK-luokan Multipoint-laitteisiin, joita käytettin kokeeseen vastattaessa. Hänellä oli ollut koko ajan vähän epävarma olo,mutta omien sanojensa mukaan se ei kuitenkaan vaikuttanut varsinaiseen koesuoritukseen. Hyvin tärkeä näkökulma, joka pitää ottaa huomioon, kun esim. YO-kokeita toteutetaan sähköisesti. Laitteiden pitää toimia ja olla luotettavia, jotta opiskelija voi keskittyä koesuoritukseensa täydellisesti.
Opettajan näkökulmasta oli mukavaa käydä kommentoimassa opiskelijoiden suorituksia ja "korjaamassa" sellaisia osittain oikeita tuottamistehtävien vastauksia, joita kone ei korjaa. Kunkin opiskelijan kohdalta näin vasemman laidan ruutuyhteenvedosta, olivatko virheet kasaantuneet tietylle osa-alueelle, vai oliko kyse yksittäisistä virheistä siellä täällä, ilman yhteistä nimittäjää. Käydessään tarkastelemassa omaa suoritustaan opiskelija saa myös entistä paremmin palautetta, paitsi kokonaisuudesta niin myös onnistumisestaan eri osatehtävissä.

Ende gut, alles gut! Loppu hyvin, kaikki hyvin! Tämän kokemuksen innoittamana kohti seuraavan jakson saksan kurssin sähköisiä sana-, ja verbikokeita. Haluan kiittää ko.ryhmän opiskelijoita siitä, että he halusivat lähteä mukaan kokeiluun ja näin antoivat minulle mielekkään tilaisuuden kokeilla sähköisen kokeen laadintaa. Suurkiitos myös Marille! Ilman sinua ja tietotaitoasi tämä koe olisi jäänyt laatimatta.

Pieksämäessä, 15. huhtikuuta 2013 Virpi Makkonen

maanantai 1. huhtikuuta 2013

Saksan koe sähköisesti

Ajatus lähteä laatimaan sähköistä kurssikoetta juuri saksan kieleen lähti tietysti siitä, että ko. kieli on niiden oppiaineiden joukossa, jossa YO-koetta aletaan toteuttaa sähköisesti keväästä 2016 alkaen. Kyseessä on lyhyen saksan kurssin 6 koe ja tämä koe soveltui hyvin "koekaniiniksi", koska opiskelijaryhmä on sopivan suuruinen, 12 opiskelijaa ja kyseisellä kurssilla opiskeltavat sanasto-, ja rakenneasiat ovat sellaisia, että niitä on helppo mitata tehtävätyypeillä, joita valitsemani Moodle-pohja tarjoaa. Kysyin opiskelijoiden mielipidettä, ennen kuin aloin laatia koetta ja olen tehnyt sitä kuluvan jakson aikana pieninä annoksina, oikeastaan samaan tahtiin kuin olemme edenneet kurssilla.

Miksi sitten juuri Moodle? Siitä yksinkertaisesta syystä, että kollegani on käyttänyt sitä Isoverstaan verkkokursseja laatiessaan ja ohjatessaan, joten hänellä oli tarvittava tietotaito käytössään. Lisäksi Moodlea käytetään ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa, joihin meidänkin oppilaistamme aika monet menevät jatkamaan opintojaan lukion jälkeen.

Kokeen laatiminen Moodle-pohjalle ei eroa juurikaan siitä, että kirjoittaisi koetehtäviä tekstinkäsittelyohjelmalla. Valitaan vain haluttu tehtävätyökalu, nimetään tehtävät mahdollisimman selkeästi jatkokäyttöä ajatellen ja annetaan mahdollisimman yksiselitteinen tehtävänanto. Kuten alussa mainitsin, tein koetta pieninä annoksina ja ensimmäisellä kerralla aikaa kului puolitoista tuntia ja tuloksena oli pari tehtävää. Seuraavalla kerralla käytin aikaa suunnilleen saman verran, mutta sain jo useamman tehtävän valmiiksi. Muistin tallentaa kaiken kirjoittamani, mutta jostain syystä en päässyt esikatselemaan tekemiäni tehtäviä. Onneksi kaikki tehtävät olivat tallella ja kollegani siirsi ne kokeen osaksi, jota pääsin sitten katselemaan opiskelijan näkymästä.

Koetta laatiessani itselleni on ollut tärkeää tehdä sellaisia tehtäviä mahdollisimman paljon, jotka kone korjaa. Haluan saada kokeesta maksimaalisen hyödyn. Koneellinen korjaus toimii hyvin monivalinta-, ja yhdistämistehtävissä, mutta esim. muunnostehtävissä kone tunnistaa vain täysin oikeat vastaukset, ei niitä joissa on jotain oikein, mutta joitain puutteita. Nämä kohdat opettajan on erikseen käytävä läpi. Näen sellaiset tehtävät, joissa opiskelijalla on virhe, näytön vasemmassa laidassa olevalta ruutukoosteelta ja sen avulla on helppo tarkastella vain ne tehtävät, joissa on vielä jotain tarkistettavaa. Kun opiskelija saa kokeen jälkeen mahdollisuuden tarkastella omaa koesuoritustaan, hän näkee myös opettajan palautteen siitä, missä virhe on ollut ja mitä pitää vielä kerrata. Kokeen laadintaan käyttämäni aika "maksaa" itsensä takaisin koetta korjatessani ja sitten, kun on aika laatia seuraava sähköinen koe, koska voin käyttää jo tallentamiani tehtäviä uusien kokeiden osioina.

On hyvä muistaa, että kyseinen kurssikoe on osa kurssia, jossa opiskelijat ovat laatineet suullisia esityksiä harrastuksistaa ja mielenkiinnon kohteistaan, kirjoittaneet prosessikirjoittamismenetelmällä tekstejä Müncheniin liittyen ja laatineet huoneentauluja kuvitteelliseen asumisyhteisöön. Mahdollisuuksia opiskelijan luovaan ja omakohtaiseen kielen käyttämiseen on siis ollut runsaasti tarjolla. Lisäksi kurssikokeen osana on kuullunymmärtämisen osio. Mielestäni kokonaisuus on varsin onnistunut.

Tärkein puuttuu vielä, eli kokeen toteutus käytännössä seuraavalla koeviikolla ja opiskelijoiden palaute. Jatkan siis tekstiäni vielä ensi viikolla. Toivottavasti ei tule sähkökatkoksia ja laitteet toimivat. Vähän jännittää...

Suurkiitos kollegalleni Marille! Ilman häntä tämä ei olisi ollut mahdollista.

Kirjoittamani ei ollut aprillipilaa, vaikka aprillipäivä onkin.

terv. Virpi Makkonen

torstai 17. tammikuuta 2013

Historia 5. Kurssi IPADEILLA - palaute

Pieksämäen lukiossa historian 5. Kurssi toteutettiin osittain IPADEILLA , osittain opettajajohtoisesti powerpointeilla. Kurssi on historian syventävät kurssi ja sille osallistui 25 opiskelijaa. Opettaja opetti ensin kokonaisuuden powerpointeilla , minkä jälkeen opiskelijat tekivät tästä kokonaisuudesta käsitekarttoja, tehtäviä tai uusia kokoavia PowerPoint- esityksiä eri ohjelmilla. Työt esitti kukin vuorollaan Apple tv:n kautta. Mielenkiintoinen, melko työteliäs kokeilu - suosittelen!

Opiskelijoiden palaute: - kurssi on ollut mielenkiintoinen, IPADien käyttö tuonut siihen vaihtelua, mutta tehtävien tekeminen niillä tuhottomat hidasta.

- kurssin aikana asiat käytiin hyvin läpi, IPADEILLA kirjoittaminen hankalaa verrattuna tietokoneeseen tai käsin.

- kurssi on ollut mukava, koska sen avulla oppi Suomen historiaa, IPADien käyttö toi kurssiin lisämausteen, oppi käyttämään teknisiä laitteita.

- kurssi oli ihan hyvä, IPADEILLA tehdyt tehtävät hyviä.

- en tykännyt IPADien käytöstä, sillä ei ole mukava kirjoittaa, ei korvaa tietokonetta tai käsikirjoitusta. Muuten hyvä/ mukava kurssi!

- kurssi on ollut hyvä ja olen oppinut paljon, IPADit hyödyllisiä!

- kurssi ollut hyvä, IPADEILLA työskentely mielenkiintoista, tekee opiskelusta mielenkiintoista!

- kurssin sisältö ollut mielenkiintoinen, hyvin opetettu, IPADEILLA tehtävien tekeminen hidasta!

- kurssi kiva ja erittäin mielenkiintoinen, kannatti käydä, tehtäviä paljon/ työtä paljon!

- IPADien käyttö kurssilla on ollut hyvä asia, tuonut vaihtelua, helppoutta ja uusia työtapoja!

- IPADEILLA on ollut kiva tehdä töitä, olen oppinut paljon uusia asioita/ uusia työtapoja!

- IPADien käyttö on ollut helppoa ja mukavaa kun on ollut erilaisia työtapoja!

- kurssilla kirjoitettiin paljon, selkeät kokonaisuudet, IPADien käyttöoikeus kivaa!

- IPADien käyttö toi mukavaa vaihtelua pelkän kirjoittamisen sijaan. Teknisiä ongelmia oli, ei joka kerta voitu täysin hyödyntää tietotekniikkaa ( koneet tulisi ladata ajoissa!) ,kurssin opetus oli mielestäni muuten tasokasta ja helposti omaksuttavaa, hyvät powerpointit!

Opettaja: Seija Hietakangas

Lähetetty iPadista

 

perjantai 4. tammikuuta 2013

Terveystiedon koe iPadillä

Toteutin terveystiedon kokeen iPadillä koska kurssilaisilla oli laitteet käytössä kaikilla tunneilla. Ryhmä oli pieni (6 opiskelijaa, kaksoistutkinnon suorittajia) ja se antoi rohkeutta kokeen toteuttamiseen.

Opiskelijat kirjoittivat koevastauksensa pagesilla ja tallensivat omaan opettajan kanssa jaettuun dropboxkansioon pdf muodossa. Koska koulumme iPadeille ei voi asentaa omaa sähköpostia, turvauduin siksi dropboxiin. Tulevaisuudessa olisi kuitenkin hyvä poistaa sähköpostiasennuksen kielto, vaikka iPadit jokaisen tunnin jälkeen kerätäänkin pois. Lisäksi netti oli avoin kokeen aikana ja kysyin opiskelijoilta suostumuksen tällaisen kokeen suorittamiseen.

Palautetta opiskelijoilta alkuperäisessä muodossaan: Tämä tapa tehdä koe oli mielestäni hyvä ja itselleni ainakaan ei tuottanut vaikeuksia tehdä tätä koetta, vaikka kirjoittaminen onkin vähän erilaista ja en ole tottunut tällaiseen, mutta suosittelisin tällaista tapaa tulevaisuudessakin.

Kokeen tekeminen iPadilla oli melko mukava kokemus, toivottavasti jatkossakin tämä onnistuisi.

Helppo, ok!

Paljon helpompi koe kuin luulin aluksi.Terkka on ollut oikein mukavaa, mutta esedu työt ovat ikävästi jättäneet tunteja väliin. Koe ipadeillä oli oikein hyvä, olisipa kaikki kokeet samanlaisia. En oikein tiedä miten koe meni en ehtinyt hirveästi lukemaan siihen. Kiitos!:)

Opettajan palaute:Opiskelijoille varsin motivoiva kokemus! Opettaja sai rohkeutta ja intoa tehdä kokeet tulevaisuudessakin tietokoneita/ ipadejä käyttäen. Hyvä kokemus ja pedagogiikkaan tulee kiinnittää erityistä huomiota!

Pirjo Ruotsalainen

 

 

torstai 8. marraskuuta 2012

Kaksoistutkintolaisten+ lukiolaisten yhteiskuntaopin kurssin palaute

Palaute:

 • IPADien käyttö on tuonut mukavaa vaihtelua tuntityöskentelyyn, vaikka niillä ei ole niin hyvä työskennellä kuin pöytäkoneilla, opetus on ollut sujuvaa ja olen oppinut asiat hyvin!
 • Kurssi on ollut mielenkiintoinen ja on ollut mukava tutustua yhteiskuntaan, perehtyä oikein kunnolla, IPADEILLA on hyvä tehdä töitä ja helppo jakaa töitä ja ne säilyvät siellä. Hyvä väline opiskeluun.hyvin suunniteltu kurssi ja mukavat ryhmätyöt.
 • IPADit on oikein hyvä keino tehostaa opiskelua, tehtävien palauttaminen opettajalle kävi myös IPADien kautta. Minulle jäi jokaisesta aihealueista paljon tietoa muistiin, koska jokaista käsiteltiin monipuolisesti !
 • Koko kurssi on ollut mielestäni hyvin mielenkiintoinen ja olen tykännyt erilaisista työtavoista kuten iPadista Erilaiset sekä monipuoliset tehtävät ovat perehdyttäneet ja opettaneet kurssin keskeisen sisällön hyvin.paljon uutta on opittu kurssin aikana ja vanhat tiedot on päivitetty uusiin!
 • kurssi oli ihan mukava, leppoisa ja hauska, Ipadilla on mukavampaa opiskella kuin vanhalla tavalla kirjasta, näppäimistöt pitäisi niihin hankkia, tykkäsin opetustavasta ja videokin antoi siihen hyvän lisän!
 • Ihan hyvä kurssi mielestäni! Erilaiset oppimismetodit ovat hyviä!
 • Kurssi on ollut ihan mukava, tabletilla on kätevä etsiä tietoa ja tehdä PowerPoint- esityksiä!
 • ihan jees! Vois tehdä enemmän kirjan tehtäviä!
 • kurssi on ollut mukava, on ollut paljon erilaisia opetus/ opiskelutapoja
 • ipadeista en itse pidä, pc on mielestäni kätevin ( tiedonhaku, käsitekarttoja )!
 • En pidä ipadeista , en oppinut tällä kurssilla mitään , sillä kaikkia asioita ei avattu, en osaa kirjoittaa IPADEILLA , mieluummin teen oikealla tietokoneella!
 • Hyvää ryhmätyöt ja itse sai tehdä , miinusta opettaja olisi voinut avata asioita ennen työhön siirtymistä, hirveästi monisteita!


Opettaja: Seija Hietakangas ( joka jää eläkkeelle!!! vajaan vuoden kuluessa! )Lähetetty iPadista 

iPadein käyttö yhteiskuntaopin kurssilla

Pieksämäen lukiossa käytettiin pääasiassa IPADeja yhteiskuntaopin kahden ryhmän kurssilla. Opiskelijat saivat itse valita, käyttävätkö IPADeja vai pc- koneita . Kaksi oppilasta kummastakin valitsi pc:n , muuta iPadit!

Palaute opiskelijoilta, jotka olivat pelkästään lukion opiskelijoita ( toisessa ryhmässä 7 kaksoistutkinnon suorittajaa )!Ryhmät olivat ihanteellisen pieniä, joten opettajalla oli entistä enemmän aikaa yksilölliseen ohjaamiseen! Kurssien loppupuolella luokkaani asennettiin Apple - tv , joten sitä ei voitu käyttää kuin vähän aikaa!

. Kurssi oli hyvä, aiheet mielenkiintoisia, IPADEILLA työskentely oli mukavaa vaihtelua muihin aineisiin verrattuna
. Ensimmäinen kurssi, minkä tein pelkästään IPADEILLA ja tykkäsin, onnistuin hyvin ja opin käyttämään laitetta paremmin ( oma laite! ). Monipuolinen ja mielenkiintoinen kurssi!
. Todella monipuolinen kurssi, joka toteutettiin IPADEILLA !
. Kurssi oli pääasiassa yläkoulun asioiden kertausta ja tuttua asiaa! En liiemmin pitänyt IPADien käytöstä, koska niillä kirjoittaminen on turhauttavaa ( kirjoitusohjelma!!! )!
. Kurssilla käytössä olleet IPADit ovat hyvää vaihtelua tavalliseen tuntiopiskeluun, helppo ja nopea tapa etsiä tietoa ( nettiyhteydet eivät aina toimineet! ) sekä opin dropboxiin lähettämisen ja ryhmätöiden ja esteiden lähettämisen suoraan opettajalle! Monipuolisella työskentelyllä oppii parhaiten!
. IPADEILLA mukava tehdä hommia, mutta pc: kuin kelpaisi! Hyvä kun oli pari/ ryhmätöitä!
.kurssi oli kaikkiaan hyvä , sillä sai omaan tahtiin tehdä tehtävät ja esseet sai kirjoittaa tabletilla!
.ipadeilla kirjoitetut esseet ovat olleet helpompia ja nopeampia kirjoittaa kuin käsin kirjoittaminen, tekstit on ollut helppo korjata! Ihan mukava kurssi, hommia on riittänyt!

Kurssin opettaja: Seija Hietakangas ( joka jää eläkkeelle vajaan vuoden kuluessa!! )
Lähetetty iPadista
 

sunnuntai 30. syyskuuta 2012

Eurooppalaisuus ja EU- kurssilla IPADit

Pieksämäen lukiossa toteutettiin suurimmaksi osaksi EU-kurssi tietokonetyöskentelynä: esseet, yhteistoiminnallisena oppimisena, käsitekartat jne. Käytimme IPadeja ja PC-läppäreitä ( harvemmin) myös tiedon hakuun. Qvickoffice, dropbox, popplet opittiin!

Mediakurssi teki haastattelun kurssilla, julkaistaan lehdille !
PALAUTE: 

-Paljon erilaisia tehtävätyyppejä, iPadien käyttö oli kivaa ja vaihtelevaa
- Kurssin aihe mielenkiintoinen, uusien opetusmenetelmien kautta innostuin aiheiden tutkimisesta, ja neäin opin asiat paremmin kuin perinteisesti!

- Kurssi oli mielenkiintoinen , kurssilla käytettiin iPadeja , mikä oli mukavaa vaihtelua. Opin    käyttämään laitteita paremmin, vaikka joskus oli hankalaa( vei aikaa opiskelusta )!
-Vähemmän iPadeilla leikkimistä, hitaita käyttää, loppujen lopuksi ne ovat leluja!
-Kurssi on ollut mielenkiintoinen , en tykännyt iPad ien käytöstä, opin kuuntelemalla paremmin!
-iPadien käyttö ei ollut uutta minulle, opin paljon uutta( ryhmätyöt, esseet, videot hyviä),
-Ne tabletit, mitkä lie, ovat ärsyttäviä!
-Kurssi oli ihan ok, tekniikkaa käytettiin paljon ja itse pidän pöytäkoneesta enemmän, aihe mielenkiintoinen !
-Opetusmenetelmät olivat monimuotoisia ja tehokkaita. iPad ien käyttö oli myös hyödyllistä!
-ipadien käyttö kokemattomalle hankalaa, hidas kirjoittaa, mutta mielenkiintoinen kurssi!

PS. Osa opiskelijoista matematiikan Yo- kokeessa, palaute puuttuu!

Opettaja: Seija Hietakangas